ליצירת קשר  

מי אנחנו  

תודות  

חדשות  

דף הביתניווט מהיר
יצירת שאילתה
תשובה ראשונה
בחירת מילים
פענוח תשובה
ניסוח שאילתה
חיפוש מתקדם
אופרטורים
תקציר

הבא>
<הקודם

פענוח תשובה

אם תבינו איך גוגל מטפל בשאילתות שלכם תוכלו לתכנן שאילתות יעילות.

גוגל מחזיר דפים המתאימים לכל מילות החיפוש שלכם

חיפוש קורקינט ממונע מהיר ] מוצא דפים המכילים את המילים "קורקינט", "ממונע" ו-"מהיר". בגלל שלא צריך לכלול את המילה וגם (או AND באנגלית) בין מילות החיפוש, זה נקרא AND משתמע (Implicit AND).

[ קורקינט ממונע מהיר ]

בגלל ה- AND המשתמע ניתן למקד את השאילתה על ידי הוספת עוד מונחים.

[ קורקינט ממונע מהיר מתקפל ]

הערה: אם תרצו את הדפים המכילים חלק ממילות החיפוש, השתמשו באופרטור OR, המתואר בחלק הבא ניסוח שאילתה.

הערה: לעתים גוגל מחזיר דפים שאינם כוללים את מילות החיפוש. גוגל מחזיר גם דפים שמילות החיפוש מופיעות בקישורים אליהם (טקסט הקישור) הנחשבים כתאור שלהם. זה נקרא עוגן (anchor) של קישור המצביע על דף.

גוגל מחזיר דפים שתואמים את מונחי החיפוש בדיוק

גוגל מחזיר דפים המכילים את מונחי החיפוש המדויקים, ובעברית אינו בודק וריאציות של כתיב מלא וחסר , יחיד ורבים, זכר ונקבה, או איות. כמו כן אינו מבצע וריאציות של אותיות תחיליות.

 אם תחפשו...  גוגל לא ימצא...
זול לא יקר
פקס פקסימיליה
רשיון רישיון
ילדים הילדים
אוטו מכונית
פארק גן
ת"א תל אביב

גוגל מחזיר דפים שמתאימים לוריאציות של מונחי החיפוש

באנגלית, השאילתה [ child bicycle helmet ] מוצאת דפים המכילים מילים דומות לחלק או לכל מילות השאילתה. לדוגמא, child," "children," or "children's," "bicycle," "bicycles," "bicycle's," "bicycling," or "bicyclists," and "helmet" or "helmets." גוגל קורא לתכונה זו של וריאצית מילים זיהוי שורש אוטומטי (automatic stemming). זיהוי שורש היא טכניקה לחפש על השורש של המילה שעשויות להיות לה כמה סיומות.

אם ברצונכם לחפש דפים המכילים חלק מהמונחים בדיוק, הקדימו מונח כזה בסימן חיבור (+) או בתוך גרשיים כציטוט (" ").

באנגלית, גוגל לא מבצע וריאציות על מילים כאשר יש מונח אחד בלבד בשאילתה.

בעברית, גוגל מבצע וריאציות אך לא באופן מושלם. וריאציות אלו כוללת יחיד ורבים, כתיב חסר ומלא, וכו'. אם לא נמצאות התשובות המבוקשות מומלץ לבצע לבד את הוריאציות הרלוונטיות. כמו כן, לא מותבצעת וריאציות של אותיות קישור וה' הידיעה.

הערה: כשאתם רוצים מילים נרדפות או וריאציות שגוגל אינו מוצא, אתם יכולים להשתמש באופרטור OR או ~ (tilde), המתוארים בחלק הבא ניסוח שאילתה.

באנגלית, גוגל מתעלם מהמילים and ו- or הנחשבות מילות דילוג (stop words)

אלו הן מילים שכיחות מאוד הנחשבות מילות דילוג. כאשר המילה OR מופיעה באותיות גדולות היא אופרטור, בכל המקרים האחרים גוגל מתעלם מהן.

הערה: כאשר השאילתה כוללת רק מילה אחת מהן בלבד, כלומר [ and ] או [ or ] גוגל יחפש אותה. אך במידה שהמילה תופיע כחלק משאילתה הכוללת  מילים נוספות, יתעלם ממנה.

הערה: השתמשו באופרטור + או השתמשו במרכאות כפולות (" ") על מנת להורות לגוגל לחפש את המילים. פעולות אלו מתוארות בחלק ניסוח שאילתה.

גוגל מגביל את אורך השאילתה ל- 32 מילים

אם השאילתה ארוכה מ- 32 המילים, גוגל ירשום הודעה מתחת לתיבת החיפוש בלשון כגון זו -

בגוגל ישראל:

"מאנשי" (וכל המלים שאחריה) לא נכללו בחיפוש היות שאנו מגבילים את השאילתות ל- 32  מלים.

בגוגל באנגלית:

"The" (and any subsequent words) was ignored because we limit queries to 32 words.

הספירה כוללת רק את מילות החיפוש ולא כוללת אופרטורים ומילות דילוג.

בתיבת החיפוש הרגילה, גוגל מגביל את אורך השאילתה ל-256 תוים. במקרה של חריגה, לא תתקבל כל הודעה, אולם יתכן שהשאילתה תתבצע באופן בלתי צפוי כי מילה יכולה להחתך באמצעה.

גוגל מעדיף תוצאות שבהן מונחי השאילתה נמצאים אחד ליד השני

גוגל מתחשב בסמיכות מונחי החיפוש בדף. כך שהשאילתה snake grass ] מוצאת דפים על צמח בשם זה, בעוד שבמקרה של snake in the grass ] גוגל נוטה להדגיש דפים על אנשים חשאיים.

גוגל נותן עדיפות גבוהה לדפים שבהם המונחים מופיעים באותו סדר של השאילתה

לכן, כדאי להכניס את מונחי השאילתה בסדר בו תצפו למצוא אותם בדפים שאתם מחפשים. לדוגמא, השאילתה [ New York library ] תתן עדיפות לדפים על הספריה בניו יורק, בעוד שהשאילתה [ new library of York ] תתן עדיפות לדפים על הספריה החדשה של יורק.

באנגלית, גוגל אינו מבדיל בין אותיות רשתיות (upper case) לבין אותיות רגילות (lowercase), כלומר אינו case sensitive

באמצעות זה, גוגל מגדיל את מספר התשובות לשאילתה. חיפוש Red Cross ] מוצא דפים המכילים "Red Cross," "red cross," or "RED CROSS" (ואת כל הוריאציות האחרות).

אין דרך להורות לגוגל להתיחס להבחנה בין אותיות רשתיות לקטנות .

הערה: למילים OR ו- AND יש משמעות מיוחדת כשנרשמות באותיות רשתיות.

גוגל מתעלם מחלק מסימני הפיסוק ומתוים מיוחדים, כולל ! ? , . ; [ ] @ / # < >

בגלל שסימני הפיסוק אינם חשובים כמו המלל סביבם, גוגל מתעלם מרוב סימני הפיסוק במונחי החיפוש. יש חריגים, כגון: ++C ו- 99$. המחשבון של גוגל אינו מתעלם מסימנים מתימטיים, כגון /, <, >.

Dr. Ruth ] מחזיר את אותן תוצאות כמו Dr Ruth ].

אז כיצד לנהוג כאשר מחפשים משהו שכולל סימני פיסוק שגוגל מתעלם מהם, למשל כתובת דואר אלקטרוני. הכניסו את כל המלל, כולל סימני הפיסוק.

info@amazon.com ]

שימו לב שדפי רשת לפעמים מסווים כתובת דואר אלקטרוני על מנת להקשות על יצרני דואר זבל. למשל, בחלק מהאתרים תראו את הסימן @ מוחלף במילה at.

עכשיו נראה כמה סימנים מיוחדים שגוגל אינו מתעלם מהם.

שאילתה עם המושג ג'ינג'י מחזירה תוצאות שונות מהשאילתה  גינגי.

עכשיו נראה כמה סימנים מיוחדים שגוגל אינו מתעלם מהם.

ג'ינג'י ] יחזיר ג'ינג'י אבל לא גינגי.
גינגי ] יחזיר גינגי אבל לא ג'ינג'י
.

גוגל מטפל בצרוף מילים עם מקף (-). גוגל מחפש וריאציות על כל מונח הכולל מקף

כשגוגל נתקל במקף (-) במונחי השאילתה, לדוגמא [ חד-נס ], הוא מחפש:

  • את המילה עם המקף, לדוגמא, "חד-נס".
  • את המילה בלי המקף, לדוגמא, "חד נס".
  • את המילה ללא רווח או מקף, לדוגמא, "חדנס".

[ חד-נס ] יחזיר "חד-נס", "חד נס", ו-"חדנס"

דוגמאות באנגלית:

[ part-time ] יחזיר "part-time," "part time," and "parttime

[ e-mail ] יחזיר "e-mail, email, and "e mail

הערה: גוגל עשוי לחפש וריאציות על מונחי השאילתה הכוללים שימוש במילונים.

 [יום-הולדת] יחזיר יום-הולדת, יום הולדת ו-יומולדת.

אם אינכם בטוחים שאם המילה תכלול מקף או לא, כדאי לחפש עם מקף.

הטבלה הבאה מסכמת את דרך פענוח השאילתה של גוגל.

התנהגות חיפוש  תאור
AND משתמע גוגל מחזיר דפים שמתאימים לכל מונחי החיפוש. לא צריך לכלול את האופרטור הלוגי AND בין מונחי החיפוש.
התאמה מדויקת גוגל מחזיר דפים המכילים את מילות החיפוש בדיוק.
וריאציות 
זיהוי שורש
גוגל מחזיר דפים שמכילים וריאנטים של המילים בחיפוש.
מגבלת 32 מילים גוגל מגביל את המספר המילים בשאילתה ל- 32.
קרבת מונחים גוגל נותן עדיפות לדפים שבהם מילות החיפוש נמצאות אחת ליד השניה.
סדר המונחים גוגל נותן עדיפות לדפים שבהם מילות החיפוש באותו סדר של השאילתה.
גודל אות באנגלית
Case Insensitivity
גוגל אינו מבדיל באנגלית בין אותיות רשתיות (upper case) לבין אותיות רגילות (lowercase).
התעלמות
מסימני פיסוק
גוגל מתעלם מרוב סימני הפיסוק ומתוים מיוחדים, כולל , . ; ? [ ] ( ) @ / * < >.

בחלק הבא נראה כיצד לנסח את השאילתה.

הבא>
<הקודם
Creative Commons
Top