ליצירת קשר  

מי אנחנו  

תודות  

חדשות  

דף הביתניווט מהיר
יצירת שאילתה
תשובה ראשונה
בחירת מילים
פענוח תשובה
ניסוח שאילתה
חיפוש מתקדם
אופרטורים
תקציר

הבא>
<הקודם

אופרטורים מתקדמים

ניתן להשתמש ברוב האופציות שדיברנו עליהן בדף הקודם (חיפוש מתקדם) בתיבת החיפוש הרגילה של גוגל. אם אתם מחפשים הרבה או "מחפשים חזקים", זה יכול לחסוך לכם זמן משום שאינכם צריכים לפתוח את דף החיפוש המתקדם ולמלא תיבות שונות - במקום זה, תוכלו להכניס את השאילתה המעודנת כמעט בכל תיבת חיפוש של גוגל. אתם תשתמשו באופרטורים מתקדמים, מילות חיפוש שיש להם משמעות מיוחדת לגוגל. מכיוון שהאופרטורים המתקדמים נוחים לחיפוש גוגל קורא להם "אופרטורי חיפוש" (advanced operators).

חלק  מאופרטורי החיפוש המתקדמים ניתן ללמוד מטופס החיפוש המתקדם של גוגל. ממלאים את הטופס, וכשמוצגת התוצאה, ניתן לראות איך שגוגל הוסיף את אופרטורי החיפוש המתקדמים. לדוגמא, אם רושמים בטופס החיפוש המתקדם "כולל כל המלים" [detect plagiarism] ובוחרים "הצג תוצאות בהן מופיעים הביטויים שלי בכותרת הדף", דף התוצאות יראה דומה לדף הבא. שימו לב לאופרטור החיפוש "allintitle:" שגוגל הוסיף לפני השאילתה.

Results with allintitle: operator

הנה כמה דוגמאות של אופרטורי החיפוש. הערה: הנקודותיים (:) אחרי שם האופרטור הכרחי.

[ Larry Page search engine site:stanford.edu ]
[ volunteering site:.org ]
[ link:www.doctorswithoutborders.org ]
[ allintitle: detect plagiarism ]
[ web page evaluation checklist filetype:pdf ]

הטבלה הבאה מציגה את התכונות הזמינות בטופס החיפוש המתקדמת הנגישות דרך אופרטורי החיפוש.

Advanced Search
Features
Search
Operators

סוג קובץ

filetype:

מופעים
      בכותרת הדף
      בגוף הדף
      בכתובת הדף
      בקישורים לדף
 


allintitle:
allintext:
allinurl:
allinanchor:
 

תחום אתרים

site:

דומה

related:

קישורים

link:

Safesearch הבינלאומי

safesearch:

הטבלה הבאה מציגה את אופרטורי החיפוש העובדים בכל שרות חיפוש של גוגל. ניתן ללחוץ על כל אופרטור בטבלה לקבלת התאור שלו, או לקרוא הלאה על כל האופרטורים בהמשך דף זה.

שרות חיפוש

אופרטורי חיפוש
אתרים allinanchor:, allintext:, allintitle:, allinurl:, bphonebook:, cache:, define:, filetype:, id:, inanchor:, info:, intext:, intitle:, inurl:, phonebook:, related:, rphonebook:, safesearch:, site:

רשימת אופרטורי החיפוש הבאה מסודרת לפי א'ב' באנגלית. הרשימה כוללת אופרטורים שאינם נמצאים בעזרה הרשמית של גוגל. שימו לב שגוגל עלול לשנות את האופרטורים הבלתי מתועדים או לבטל אותם לחלוטין.

כל אופרטור כולל באופן טיפוסי תחביר, תכונות ודוגמאות. חלק מאופרטורים לא יעבדו כראוי אם יהיה רווח בין הנקודותיים (:) והשאילתה המתאימה. אם אינכם מעוניינים לדעת אילו אופרטורים מאפשרים רווח אחרי הנקודותיים, תמיד תשימו את מילת המפתח בצמוד לנקודותיים. בדוגמאות כאן ייופיע רווח כשניתן לשים רווח.

:allinanchor

אם תשתמשו באופרטור :allinanchor, גוגל יגביל את התוצאות לדפים אשר בקישורים אליהם (בעוגן הקישור) נמצאות כל מילות החיפוש. לדוגמא
allinanchor: best museums sydney ]

מילות עוגן הקישור הן מילים מודגשות בדף המקושרות לדף אחר. כאשר לוחצים עליהן, עוברים לדף שאליו הן מקושרות. בשימוש באופרטור זה אין לכלול אופרטורי חיפוש אחרים. ניתן להשתמש באופרטור זה דרך טופס החיפוש המתקדם באופציה מופעים (בקישורים לדף).

:allintext

אם תשתמשו באופרטור :allintext, גוגל יגביל את התוצאות לדפים אשר כל מילות החיפוש נמצאות בתוכם. לדוגמא
allintext: travel packing list ]

בשימוש באופרטור זה אין לכלול אופרטורי חיפוש אחרים. ניתן להשתמש באופרטור זה דרך טופס החיפוש המתקדם באופציה מופעים (בגוף הדף).

:allintitle

אם תשתמשו באופרטור :allintitle, גוגל יגביל את התוצאות לדפים אשר בכותרתם נמצאות כל מילות החיפוש. לדוגמא
allintitle: detect plagiarism ]

בשימוש באופרטור זה אין לכלול אופרטורי חיפוש אחרים. ניתן להשתמש באופרטור זה דרך טופס החיפוש המתקדם באופציה מופעים (בכותרת הדף).

:allinurl

אם תשתמשו באופרטור :allinurl, גוגל יגביל את התוצאות לדפים אשר בכתובתם נמצאות כל מילות החיפוש. לדוגמא allinurl: google faq ] יחזיר רק דפים המכילים את המילים google ו-faq בכתובת, למשל www.google.com/help/faq.html.

בשימוש באופרטור זה אין לכלול אופרטורי חיפוש אחרים. ניתן להשתמש באופרטור זה דרך טופס החיפוש המתקדם באופציה מופעים (בכתובת הדף).

:bphonebook

בגוגל הבינלאומי בלבד, אם תשתמשו באופרטור :bphonebook, גוגל יציג רשימת עסקים מתוך דפי זהב האמריקאיים, המכילים את מילות החיפוש. לדוגמא:
bphonebook: google mountain view ] יציג את פרטי וטלפונים חברת גוגל ב-Mountain View.

בשימוש באופרטור זה אין לכלול אופרטורי חיפוש אחרים.

:cache

השאילתה כתובת אינטרנט:cache תציג את גרסת המטמון של גוגל של הדף במקום את הדף עצמו. לדוגמא, cache:www.eff.org ] יציג את גרסת המטמון של גוגל במקום את דף הבית של האתר. בדף המטמון, גוגל ידגיש את מילות החיפוש המופיעות אחרי אופרטור המטמון.

גרסת המטמון של דף/אתר היא תוכן הדף כפי שנשמר בפעם האחרונה שגוגל אינדקס אותו.

הערה: יש להצמיד את כתובת הדף לאופרטור.

בשימוש באופרטור זה אין לכלול אופרטורי חיפוש אחרים.

:define

אם מתחילים שאילתה באנגלית עם המילה :define גוגל יציג הגדרות מדפי רשת של המונח שנרשם. אופרטור זה שימושי למציאת הגדרות של מילים, ביטויים וראשי תיבות. לדוגמא define: blog ] יציג הגדרות של "blog".

:ext

אופרטור לא מתועד של :filetype.

:filetype

אם תכללו בשאילתה סיומת:filetype גוגל יגביל את התוצאות לדפים ששמם מסתיים בסיומת שנרשמה.

:id

אופרטור לא מתועד של :info.

:inanchor

אם תכללו בשאילתה את האופרטור  :inanchor גוגל יגביל את התוצאות לדפים הכוללים את מונחי השאילתה בעוגן (טקסט הקישור) אליהם.

:info

השאילתה info:url תציג מידע על הדף.

:intext

אם תכללו בשאילתה את האופרטור  מונח:intext גוגל יגביל את התוצאות לדפים הכוללים את המונח בתוכן הדף (ולא למשל בקישורים אליו בלבד).

הערה: יש להצמיד את המונח לאופרטור.

:intitle

אם תכללו בשאילתה את האופרטור  מונח:intitle גוגל יגביל את התוצאות לדפים הכוללים את המונח בכותרת דף.

הערה: יש להצמיד את המונח לאופרטור.

:inurl

אם תכללו בשאילתה את האופרטור  מונח:inurl גוגל יגביל את התוצאות לדפים הכוללים את המונח בכתובת הדף.

הערה: יש להצמיד את המונח לאופרטור.

:link

השאילתה link:url תציג דפים שבהם יש קישורים לדף שכתובתו רשומה. לדוגמא, למציאת דפים שמצביעים על מדריך זה:

[ link:www.googleguide.co.il ]

:phonebook

בגוגל הבינלאומי בלבד, אם תשתמשו באופרטור :phonebook, גוגל יציג רשימת מספרי טלפון מתוך מדריך הטלפון האמריקאי, המכילים את מילות החיפוש.

בשימוש באופרטור זה אין לכלול אופרטורי חיפוש אחרים.

:related

השאילתה related:url תציג דפים דומים לדף שכתובתו רשומה. לדוגמא, למציאת דפים דומים למנוע החיפוש גוגל (מנועי חיפוש אחרים):

[ related:www.google.com ]

:rphonebook

בגוגל הבינלאומי בלבד, אם תשתמשו באופרטור :rphonebook, גוגל יציג רשימת מספרי טלפון מתוך מדריך הטלפון האיזורי האמריקאי (של בתי אב, לא מסחרי), המכילים את מילות החיפוש.

בשימוש באופרטור זה אין לכלול אופרטורי חיפוש אחרים.

:safesearch

אם תכללו בשאילתה את האופרטור :safesearch גוגל יגביל את התוצאות לדפים שאינם כוללים פורנוגרפיה או תוכן גס מפורש.

:site

אם תכללו בשאילתה את האופרטור תחום:site גוגל יגביל את התוצאות לדפים באתר או תחום שצויין. דוגמאות:

 למציאת תנאי הקבלה לאוניברטיסאות בארץ: [ "תנאי קבלה" site:ac.il ]

למציאת תנאי הקבלה באוניברסיטת בר-אילן: [ "תנאי קבלה" site:biu.ac.il ]

למציאת תנאי הקבלה בפקולטה להנדסה אוניברסיטת בר-אילן:

[ "תנאי קבלה" site:eng.biu.ac.il ]

רצוי לא לציין WWW בכתובת האתר, לפעמים קיימים מספר שרתים בשמות שונים לאותו האתר, ואיננו רוצים להגביל זאת.

הערה: יש להצמיד את התחום לאופרטור.

ניתן לשלב רבים מאופרטורי החיפוש המתקדמים עם האופרטורים +,-,OR, וכו.

שילוב אופרטורים

רוב האופרטורים הפשוטים ניתנים לשילוב אחד עם השני. אך יש כמה אופרטורים מתקדמים שלא ניתן לשלבם יחדיו. במקרה זה התשובה לשאילתה לא תחזיר אף מסמך. למשל:

כל האופרטורים שמתחילים עם allin, למשל :allinanchor:, allintext,  וכו'.

כל האופרטורים שדורשים מידע ספציפי ומיוחד, למשל, :define:, phonebook וכו'.

כל האופרטורים הספציפיים לדף, למשל, :cache:, info וכו'.

 
הבא>
<הקודם
Creative Commons
Top